BIZ BILEN HABARLAŞYŇ

Habar ibermek

Jikme-jik beýany

Siz biz bilen, siz üçin islendik amatly usulda habarlaşyp bilersiňiz. Amatly bolar ýaly, biz size aragatnaşygyň giň mümkinçiliklerini hödürleýäris. Biziň işgärlerimiz siziň soraglaryňyza ýa-da teklipleriňize gysga wagtyň içinde jogap bererler. Size garaşýarys.


Aşgabat şäherindäki ofis:

Salgysy:

744027, Aşgabat, Türkmenistan, Ýunus Emre adyndaky köçesi, “Empirial” işewürlik merkezi

El. bukjasy:

info@buysanchlytoprak.com

Telefon:

+(993 12) 45-46-56

Faks:

+(993 12) 45-46-56


üçin QR belgisi

vCard belgileri

Gps-Glonass: